Projekti ``Loomemajanduse valdkonnasisese ning -ülese koostöö soodustamine visuaalse meedia arengu kaudu`` toetatakse summas 219 744,00 EUR

Projekti eesmärk:
– toetada visuaalse meedia innovatsiooni otsimist ja rakendamist;
– suurendada vastavate spetsialistide kompetentsi kasvu;
– hõlbustada üliõpilaste ja noorte kaasatust ning ettevõtlikkust;
– seeläbi mõjutada positiivselt Eesti ettevõtluse ökosüsteemi.

Projekti tulemusena:
– on kasvanud visuaalse meedia võimaluste rakendamine loomemajanduse siseses- ja üleses arengus;
– kasvanud üldine teadlikkus visuaalse meedia kasutusvõimalustest erinevates valdkondadest/sektorites;
– toimib jätkusuutlik koostöö visuaalse multimeedia ja erinevate sektorite vahel (haridus, tööstus jne);
– on paranenud IT- haridusega noorte rakendamine Ida-Virumaa tööturul.

Projekti teostab Narva Loomeinkubaator OBJEKT koostöös Startup Wise Guys.

Digitaalse loovmeedia inkubaator 2

Projekti “Digitaalse loovmeedia inkubaator 2”on aastatel 2017-2019 rahastatud EASi loomemajanduse inkubatsiooni arendamise toetusprgrammist (Euroopa Regionaalarengu Fond) kogusummas 183 235,05 €. Projekti partnerid on SA Tallinna Teaduspark Tehnopol ja SA Narva Loomeinkubaator.