projekt nr EU50727
eelarve on 1 250 000 eurot
projekt lõpeb 30.09.2019.a

Objekti eesmärgiks on luua tegutsevatele ja alustada soovivatele visuaalse multimeedia ettevõtetele konkurentsivõimelised tingimused, mis sisaldavad nii inkubatsiooniteenust kui ka erinevad tehnoloogilistel lahendustel põhinevaid tooteid.
Objekti koostöövõrgustikus on 150 ettevõtet ja 35 start-up ettevõtet. Projekti tulemusena ekspordib 100 ettevõtet. Esimesel aastal on 2-3 ettevõtet edukalt oma tootega investoritelt raha kaasanud inkubanti. Igal aastal on 7-10 uut inkubanti.
Tehnika ja ruumid on pidevas kasutused ja nende koormatuse tase on 40% maksimaalsest võimsusest.
Inkubatsiooniprogrammi ettevõtetest on 40% võimelised iseseisvalt jätkama. Meeskond vastab inkubantide vajadustele ja meeskonna suurus on 8 inimest. Aastal 2020 viiakse läbi esimesed Objekti oma programmid.